ΦΛΟΤΕΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

0,00

ΦΛΟΤΕΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΦΛΟΤΕΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΑ

Πολύ χρήσιμο για ιδιοκατασκευές.

Υποδοχή λάστιχου 10 χιλ.

Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε ντεπόζιτα ή να φτιάξετε μια ποτίστρα γραμμική σε ένα λούκι ή μια ανοιχτή δεξαμενή.

Μόνο για ελεύθερη ροή νερού και όχι για πίεση δικτύου.