ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

1,60

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Μαλακός σύνδεσμος για την ένωση δύο τετράγωνων σωλήνων, διάστασης 22×22 mm

ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Μαλακός σύνδεσμος για την ένωση δύο τετράγωνων σωλήνων, διάστασης 22×22 mm