ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 10mm

0,25

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 10mm

Ταφ για την σύνδεση και διακλάδωση του σωλήνα μας στα κλουβιά.

ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 10mm

Ταφ για την σύνδεση και διακλάδωση του σωλήνα μας στα κλουβιά.